Naan Single Family Office

“Una societat familiar amb l’objectiu de preservar i incrementar el patrimoni destinat a les següents generacions”

Els Nostres ValorsAvaluem en tot moment productes d’inversió responsable, d'un impacte positiu en la societat i en la conservació del medi ambient tot seguint aquests valors fonamentals.

Estratègia

Experiència

Innovació

Prudència i qualitat

Les bases de la nostra filosofia

La nostra filosofia està basada amb la confiança, la serietat, l’experiència, la innovació i l’adaptabilitat dels nostres col·laboradors.

Àrees d'Inversió

Art

Pintura, escultura
art alternatiu, vehícles de col·lecció